Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Jubileusz 25-lecia Samorządu

W czwartek 28 maja 2015 r. w Gminie Parzęczew świętowano 25-lecie Samorządu. Z tej okazji w Forum Inicjatyw Twórczych odbyło się uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli m. in.: władze samorządowe na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, Radna Sejmiku Wojewódzkiego Ilona Rafalska, Wicestarosta Zgierski Krzysztof Kozanecki, radni gminy Parzęczew, sołtysi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cezary Bohdan Dzierżek.

Wójt Ryszard Nowakowski zaprezentował nowoczesną multimedialną prezentację, w której przypomniał jak powstał Samorząd i jak wiele dokonała Gmina Parzęczew w tym okresie. ?To już wcześniejsze inicjatywy mieszkańców tworzyły samorząd poprzez kółka rolnicze oraz ochotnicze straże pożarne i inicjatywy społeczeństwa. Patrząc na rozwój Gminy Parzęczew jestem dumny, że możemy wam pomagać.? ? komentował Cezary Bohdan Dzierżek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Podczas uroczystości podziękowania otrzymały osoby, które zakończyły pełnienie funkcji Sołtysa w roku bieżącym: Przewodnicząca Zarządu Osiedla Pani Smolarczyk Maria, Pani  Pisera Czesława, Pani Przybylska Józefa, Pan Graczyk Eugeniusz, Pan Matuszewicz Wincenty, Pan Chyliński Jan oraz Pan Głodek Henryk. Przewodniczący Rady Gminy Pan Władysław Krawczyk odczytał list gratulacyjny składany na ręce ww.  Sołtysów.

Uroczystości towarzyszyły występy studentów z Akademii Muzycznej w Łodzi reprezentujące Koło Miłośników-Wykonawców Muzyki Kameralnej. ?Dziękuję wszystkim za wkład w rozwój naszej Gminy, to nasz wspólny sukces.? ? podsumował Wójt Ryszard Nowakowski żegnając przybyłych gości.

Back to top