Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Julian Tuwim Patronem

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają w jego świadomości. Takim wielkim i doniosłym wydarzeniem dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Parzęczewie stało się nadanie tej placówce imienia Juliana Tuwima i wręczenie sztandaru. Uroczystość odbyła się w sobotę 15 grudnia 2001 r.

Do tego święta społeczność szkolna przygotowywała się przez ponad rok. Zaczęło się od decyzji, że patron szkoły zostanie wybrany w drodze referendum. Początkowo każdy z nauczycieli, uczniów i rodziców mógł zgłaszać swoje propozycje. Następnie klasy prezentowały swoich kandydatów. Zwyciężył Julian Tuwim. Po zatwierdzeniu wyników przez radę rodziców, radę pedagogiczną i samorząd uczniowski rozpoczęto konkretne działania w kierunku nadania szkole imienia Juliana Tuwima. Dyrekcja szkoły opracowała plan pracy na kolejne miesiące. Do realizacji tegoż planu włączyli się nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Na lekcjach języka polskiego, lekcjach wychowawczych i imprezie „Tydzień z Twimem” przybliżano sylwetkę Patrona. Zadbano o odpowiedni wystrój korytarzy i sal lekcyjnych, wykonano gazetki o Julianie Tuwimie. Ogłoszono konkursy: plastyczny, recytatorski, wiedzy o życiu i twórczości poety.

Uwieńczeniem tych wielomiesięcznych działań, prowadzonych w wielu kierunkach, był dzień 15 grudnia 2001 r. Na uroczystości nadania szkole imienia Juliana Tuwima przybyli m. innymi senator Józef Dziemdziela, starosta Grzegorz Leśniewicz, v-ce starosta Marcin Karpiński, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, dyrektorzy szkół z Ozorkowa, gminy Parzęczew i gminy Ozorków oraz nauczyciele, nauczyciele emeryci, uczniowie i rodzice. Świętowanie rozpoczęło się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej z unikatowym wizerunkiem Juliana Tuwima ufundowanej przez Radę Gminy w Parzęczewie. Odsłonięcia dokonał pan przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurtasiński.

Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie rozpoczęła się główna część uroczystości. Po powitaniu gości, odczytaniu i wręczeniu aktu nadania imienia przez Wójta Gminy p. Antoniego Próchniewicza i poświęceniu sztandaru przez księdza proboszcza Jerzego Serwika przedstawiciele rodziców przekazali na ręce p. dyrektor ufundowany przez siebie sztandar, który z kolei został przekazany uczniom. Następnie odbyło się ślubowanie uczniów. Wychowankowie naszej szkoły po raz pierwszy składali przyrzeczenie na sztandar szkoły. Obiecali, że będą kochać swoją Ojczyznę i pracować z całych sił dla jej dobra. Fundatorzy sztandaru i uroczystości wbili w tablicę symbolizującą tarczę szkolną pamiątkowe gwoździe. Zaprezentowana przez uczniów naszej szkoły część artystyczna pt. „Tuwim – dzieciom” dostarczyła wielu wrażeń artystycznych i estetycznych i przybliżyła zgromadzonym widzom twórczość dziecięcą wielkiego poety. Wszyscy uczniowie zaprezentowali się doskonale. Po raz pierwszy wykonano też napisany przez p. Ewę Jędrachowicz hymn szkoły. Nad częścią artystyczną razem z dziećmi pracowały panie: Sylwia Gabryelczyk i Ewa Jędrachowicz. Piękne dekoracje do inscenizacji wykonała p. Grażyna Frajnd. Uroczystość uświetniły występy orkiestry OSP Parzęczew kierowanej przez pana Marka Tyrkę oraz młodzieży: Agnieszki Sobczak, której akompaniował p, A. Pyciarz i Maćka Janeckiego.

Na zakończenie goście zwiedzali szkołę. Przygotowano dla nich interesującą wystawę dotyczącą historii szkoły, patrona oraz osiągnięć szkoły. Wyeksponowano też kroniki, albumy, prace plastyczne dzieci stanowiące plon przeprowadzonych wcześniej konkursów. Z tej okazji wydany został również folder o szkole. Cała oprawa plastyczna wzbudziła wiele zachwytu wśród zwiedzających.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Parzęczewie imienia wielkiego poety Juliana Tuwima i wręczenia sztandaru: rodzicom, Radzie i Zarządowi Gminy, fundatorom sztandaru i uroczystości, radzie pedagogicznej, pracownikom szkoły i stołówki, uczniom, pracownikom Agroinkubatora Przedsiębiorczości w Parzęczewie, pracownikom GOKSiR – u składam tą drogą serdeczne podziękowania.

Grażyna Bukowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Parzęczewie

Back to top