Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:

  • promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
  • wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
  • zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
  • umożliwia seniorom rozwój pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ KARTĘ SENIORA?

Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY?

Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.rcpslodz.pl 

ILE KOSZTUJE WYDANIE KARTY?

Karta wydawana jest bezpłatnie.

JAK DŁUGO WAŻNA JEST KARTA?

Karta jest bezterminowa.

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ?

  • wniosek o wydanie karty można pobrać tutaj  Wniosek-o-_KSWL  lub ze strony www.rcpslodz.pl, zakładka Seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego, osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub w Urzędzie Gminy w Parzęczewie,
  • wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,
  • Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych,
  • Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku.
Back to top