Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zaproszenie na zebrania sprawozdawczo-wyborcze

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie zaprasza członków banku na zebrania sprawozdawczo-wyborcze Grup Członkowskich, z następującym porządkiem obrad:

 1. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą materiałów będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli BS Ozorków za 2017 r.
 2. Sprawozdanie Rady i Zarządu z działalności za 2017 r. oraz przedstawienie planu na 2018 r.
 3. Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli.
 4. Dyskusja, wnioski i opinie dotyczące działalności Banku.

Harmonogram zebrań:

 • 20.03 2018r godz. 15.00 Biblioteka w Helenowie
 • 21.03.2018r godz. 13.00 u Sołtysa w Borszynie
 • 21.03.2018r godz. 15.00 Biblioteka w Pełczyskach / Solca Wielka
 • 22.03.2018r godz. 13.00 sala widowiskowa GOK Leśmierz
 • 22.03.2018r godz. 15.00 Biblioteka w Czerchowie
 • 23.03.2018r godz. 15.00 Szkoła Podstawowa w Modlnej
 • 26.03.2018r godz. 16.00 świetlica w Małachowicach Kol.
 • 27.03.2018r godz. 14.00 świetlica w Sierpowie
 • 27.03.2018r godz. 16.00 świetlica w Parzycach
 • 03.04.2018r godz. 14.00 Szkoła w Chociszewie
 • 03.04.2018r godz. 16.00 świetlica w Różycach
 • 04.04.2018r godz. 14.00 sala Urzędu Gminy w Parzęczewie
 • 04.04.2018r godz. 16.00 świetlica w Śniatowej
 • 07.04.2018r godz. 14.00 sala MDK w Ozorkowie ul. Listopadowa 6B

Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Ozorkowie

Back to top