Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Klastrowa inicjatywa

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia Klastra Energii  – pierwszej tego rodzaju inicjatywy w województwie łódzkim. W obecności Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia burmistrzowie Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego, wójtowie gmin Parzęczew i Wartkowice oraz Prezes Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia ? Ewa Kochańska podpisali w tej sprawie list intencyjny. Wyrażają w nim wolę wspólnego działania na rzecz budowania lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i gospodarki niskoemisyjnej. Sygnatariusze listu wyrażają chęć współpracy inwestycyjnej, naukowej i badawczej oraz podejmowanie wspólnych działań informacyjno – promocyjnych sprzyjających rozwojowi nowoczesnej, efektywnej, przyjaznej środowisku i ludziom lokalnej gospodarki energetycznej, angażując w te działania środowiska gospodarcze, wiedzę naukową, organizacje społeczne oraz mieszkańców gmin. Głównym celem powołania Klastra Energii jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jego uczestników.  

 

Back to top