Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Kolejna umowa na dofinansowanie podpisana

W dniu 25 października 2011 roku Wójt Ryszard Nowakowski podpisał koleją umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew”. W ramach inwestycji zostanie rozbudowana stacja wodociągowa we wsi Orła, wodociągi we wsiach Orła, Krzemień, Duraj i Pustkowa Góra oraz zostanie zmodernizowana sieć kanalizacyjna i wodociąg w Parzęczewie przy ul. Ogrodowej. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 272 416, 60 zł. natomiast umowa na dofinansowanie opiewa na kwotę 1 995 375,00 zł. Jeszcze w tym roku, w drodze przetargu, zostanie wyłoniony wykonawca, natomiast prace rozpoczną sie w przyszłym roku. Pomoc zostanie przyzana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Back to top