Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Remont zbiornika wodnego w Leźnicy Wielkiej zakończony

Zakończyły się prace przy renowacji zbiornika wodnego w Leźnicy Wielkiej. 10 października 2011 r. nastapił odbiór techniczny inwestycji, która polegała na odmuleniu górnej partii zbiornika, odbudowie grobli oraz przebudowie urządzenia przelewowo-upustowego.

Na realizację inwestycji gmina Parzęczew otrzymała dotację ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 150 000,00 zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 708 866,34 zł. Całość inwestycji oszacowano na kwotę 912 122,66 zł, z czego wkład własny z budżetu gminy Parzęczew wyniósł 53 256,32 zł.

Back to top