Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Kolejne komputery dla szkół w gminie Parzęczew

Kolejne komputery do nauki zdalnej w gminnych szkołach. Gmina Parzęczew kolejny raz pozyskała fundusze na zakup komputerów umożliwiających prowadzenie zajęć w trybie zdalnym. Pieniądze pochodzą z projektu „Zdalna Szkoła +” prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Umowę o powierzenie grantu podpisano w dniu 2 października 2020 r. Na zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie przez nauczycieli kształcenia zdalnego, tzn. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, gmina otrzymała 44 928,00 zł. Za te pieniądze zakupiono 13 komputerów stacjonarnych All-In-One, które w tym tygodniu dotarły do szkół podstawowych w Parzęczewie i w Chociszewie. W tym trudnym okresie, kiedy istnieje konieczność prowadzenia nauki na odległość, najważniejszą rzeczą, zarówno dla organu prowadzącego jak i dla dyrektorów szkół jest zapewnienie nauki zdalnej na możliwie najlepszym poziomie i wszystkimi dostępnymi metodami.

Back to top