Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Kolonie dla dzieci rolników

Dyrekcja Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego LZS w Ręcznie uprzejmie informuje, że jest organizatorem koloniii dla dzieci rolników w terminie od 05.07.2017 r. do 15.07.2017 r.

Wypoczynek organizowany jest w Ośrodku w Ręcznie dla dzieci w wieku do 16 roku życia, urodzonych po 1 stycznia 2001 r. których rodzice, lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) ubezpieczone jest w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Back to top