Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny zaprasza instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 ogłoszonego 31 maja br.

Szczegóły dotyczące spotkania znajdziecie Państwo tutaj

Spotkanie informacyjne

pakat1

pakat1

Spotkanie informacyjne

spotkanie

spotkanie

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.

Spotkanie informacyjne

plakat_odnawialne_rda

plakat_odnawialne_rda

Back to top