Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Komentarz Wójta Ryszarda Nowakowskiego do budżetu

Budżet gminy na 2004r. jest wyższy od poprzedniego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o ponad 1 milion złotych. Stało się to możliwe z kilku względów. Po pierwsze zmieniła się ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zwiększyła dochody gmin, ale jednocześnie zwiększyły się zadania jakie gmina musi za te środki wykonać. Po drugie na mój wniosek Rada Gminnie nie podniosła w tym roku stawek podatków lokalnych oprócz podatku od gruntów pozostałych. Podatek ten stanowi poważną pozycję w naszym budżecie. Po trzecie w bieżącym roku gmina będzie odzyskiwać podatek, który w ubiegłym roku w znacznym stopniu utraciła na skutek zmiany przepisów, chodzi mi o podatek od nieruchomości gruntowych.
Wzrost dochodów pozwolił na zaplanowanie wielu dodatkowych a jednocześnie niezbędnych inwestycji.
Możemy podzielić je na dwie grupy. Pierwsza to inwestycje, które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym lub latach wcześniejszych i będą obecnie kończone. Największą z nich to budowa hali sportowej w Parzęczewie. Choć obiekt jest już oddany do użytku to pozostało nam do zapłaty jeszcze 1.150 tys. zł. z czego 300 tys. otrzymamy dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu poprzez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Druga grupa to planowane nowe inwestycje, które będziemy chcieli zrealizować korzystając z różnych programów unijnych. Naszej Gminy nie stać, aby prowadzić takie inwestycje wyłącznie za własne pieniądze, dlatego przyjąłem taką politykę, aby planować i realizować takie inwestycje, na które najszybciej możemy zdobyć dofinansowanie z zewnątrz. Podobnie było w roku ubiegłym, w którym łączne nakłady inwestycyjne przekroczyły 2,5 mln zł, z czego ok. 900 tys. pozyskaliśmy z zewnątrz. To dobry wynik, ale będę się starał aby tegoroczne nakłady inwestycyjne były jeszcze wyższe. Zaplanowaliśmy wiele inwestycji, które będziemy realizować w cyklu dwuletnim ubiegając się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Aby sięgnąć po dofinansowanie na te inwestycje, gmina musi opracować wiele dokumentów, które są wymagane. Stąd też w najbliższych miesiącach czeka nas wzmożona praca. Dokumenty te to między innymi: Program Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006, Gminny Program Ochrony Środowiska, Gminny Plan Gospodarki Odpadami. Oprócz dokumentacji technicznej na wszystkie inwestycje należy opracować Studia Wykonalności Projektu. Dokumentacja ta będzie bardzo obszerna i nie da się jej sporządzić przez miesiąc, czy dwa.
Ponadto na sesji 26 lutego Rada Gminy przyjęła do realizacji dodatkowo budowę drogi Chociszew – Mariampol, przy dofinansowaniu z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Będzie to również bardzo znacząca inwestycja, mogąca spowodować rozwój południowej części naszej gminy.
Cechą charakterystyczną tegorocznego budżetu są rezerwy celowe w różnych działach, przeznaczone na udział własny naszych jednostek organizacyjny (szkół, Biblioteki itp.) w programach pomocowych. Będą one uruchamiane w przypadku możliwości uzyskania dofinansowania na realizację konkretnego projektu przez te jednostki, aby motywować dodatkowo do zdobywania środków finansowych spoza budżetu gminy.
Ogólnie można powiedzieć, że tegoroczny budżet jest budżetem ambitnym, stwarzającym duże możliwości rozwoju Gminy w oparciu o środki finansowe Gminy, jak i różne zewnętrzne źródła finansowania.
Pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz nie jest sprawą łatwą, wymaga od wszystkich pracowników urzędu a także od naszych jednostek organizacyjnych dużego zaangażowania i specjalistycznej wiedzy, przybywa także wciąż nowych zadań i obowiązków, którym musimy sprostać. Jednak dotychczasowe osiągnięcia pozwoliły zaplanować tegoroczny budżet z wieloma niezbędnymi zadaniami inwestycyjnymi .

Ryszard Nowakowski – Wójt Gminy Parzęczew

Back to top