Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Komunikat w sprawie zgłoszeń szkód w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania

W związku z uszkodzeniami mrozowymi upraw, które wystąpiły na terenie gminy Parzęczew, Wójt Gminy Parzęczew informuje, iż poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać uprawy, które wymagają likwidacji i ponownego obsiania, osobiście w Urzędzie Gminy – pokój Nr 20 w godzinach pracy urzędu w terminie do 4 kwietnia br.

Szkody w uprawach należy zgłosić przed likwidacją plantacji z odpowiednim wyprzedzeniem, koniecznym do oszacowania strat przez komisję (minimum 7 dni wcześniej).

Dokonując zgłoszenia należy podać następujące informacje wg załączonego wniosku:

  • rodzaj uszkodzonej uprawy,
  • odmianę z informacją o jej pochodzeniu (polska/zagraniczna),
  • powierzchnię likwidowanej uprawy,
  • numery ewidencyjne działek na których są położone uszkodzone uprawy.

Po przyjęciu zgłoszenia będzie przeprowadzona lustracja uszkodzonych upraw, z której zostanie sporządzony protokół. W przypadku wdrożenia procedury szacowania szkód spowodowanych wymarznięciem, powierzchnie zgłoszonych upraw zawartych w protokole zostaną uwzględnione w szacunkach szkód.

O szczegółowych procedurach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej: www.parzeczew.pl.

Back to top