Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Konkurs recytatorski w Szkole Podstawowej w Parzęczewie

W dniu 10 grudnia 2014r. w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski ?Świat na wesoło w wierszach  Tuwima i innych? przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych w naszej gminie. Za jego przebieg odpowiedzialne były: p. Halina Bogucka, p. Aleksandra  Sroczyńska ? Kisser, p. Sylwia Gabryelczyk.

Imię poety, które nosi szkoła, szczególnie ją predestynuje do takich przedsięwzięć. Powinniśmy szerzyć kulturę słowa, popularyzować literaturę polską wśród najmłodszych, uczyć sztuki interpretacji oraz przekazu. Najlepiej kształtować te umiejętności u najmłodszych, czyli najchłonniejszych i najwdzięczniejszych recytatorów. Dlatego do konkursu zaproszono dzieci    od lat 5 (oddziały ?0?) do 13 (klasy VI).
Zgłoszono do finału ponad  50 uczniów, którzy wcześniej przeszli eliminacje wewnątrzklasowe.  Każdy oddział mógł wytypować najwyżej trzech recytatorów. Przy takim zainteresowaniu dzieci i zaangażowaniu nauczycieli ich przygotowujących warto było postarać się o dużą ilość nagród. Dlatego dzięki hojności Rady Rodziców oraz Gminnej Biblioteki w Parzęczewie nagrodzono wszystkich uczestników konkursu  upominkami w postaci pamiątkowych dyplomów, paczuszek z czekoladowymi figurkami św. Mikołaja oraz podkładek na biurko.
Ponadto z każdego poziomu wytypowano po 3 laureatów I, II oraz III miejsca, a także wręczono wyróżnienia. Ci najlepiej recytujący otrzymali nagrody książkowe. Umiejętności dzieci bardzo się różniły, choćby z racji rozpiętości ich wieku, ale żadne  nie wyszło z konkursu z przekonaniem, że nie zasłużyło na nagrodę.
Podstawowym zadaniem organizatorów było zmotywowanie do pracy z tekstami poetyckimi, do doskonalenia polskiej  mowy. Najcięższe zadanie miało jury, do którego zaproszono osoby spoza szkoły ? nauczycielkę języka polskiego z Gimnazjum w Parzęczewie, reprezentantkę Forum Inicjatyw Twórczych i przedstawicielkę rodziców. Jednakże pogodna tematyka utworów pozwoliła  komisji połączyć pracę z zabawą.

                                                                                                                                                                                                                                                     Sylwia Gabryelczyk

Back to top