Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o sprzedaży autobusu

Wójt Gminy Parzęczew, informuje, że w wyniku rozesłanych zaproszeń dotyczących złożenia oferty na zakup autobusu marki Autosan S.A., model A0909L.05 E4 13.0t, numer rejestracyjny EZG 8H60, rok produkcji 2007, w dniu 16-12-2014 r. podpisana została umowa na zbycie przedmiotowego autobusu z nabywcą: REMICO Sp. z o. o. z siedzibą w 62-860 Opatówek przy ul. Rogatka 20C. Cena nabycia brutto 87 576,00 zł.

Back to top