Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Konsultacje dla sołtysów

W dniu wczorajszym w Urzędzie Gminy odbyły się konsultacje w sprawie tworzenia funduszu sołeckiego, w których uczestniczyli sołtysi, władze gminy oraz pani Agata Hermanowicz ? trener Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Celem spotkania było przybliżenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz sposobu korzystania ze środków pochodzących z tego źródła. Sołtysi z zaciekawieniem wysłuchali całego wykładu przedstawionego przez prowadzącą oraz czynnie w nim uczestniczyli zadając pytania, na które uzyskali jasne i wyczerpujące odpowiedzi. Otrzymali również obszerne materiały związane z tworzeniem funduszu sołeckiego.

Back to top