Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Leźnica Wielka bez przedszkola?

W związku z informacją o zamiarze likwidacji przedszkola na osiedlu wojskowym w Leźnicy Wielkiej przez Dowództwo Wojsk Lądowych, w minioną środę odbyło się spotkanie przedstawicieli Jednostki Wojskowej z rodzicami dzieci uczęszczających do tamtejszego przedszkola. W spotkaniu uczestniczył Dowódca Jednostki ppłk Radosław Cyniak, Poseł Cezary Olejniczak, Wójt Gminy Parzęczew – Ryszard Nowakowski, Dyrektor Przedszkola w Leźnicy Wielkiej Pani Anna Pruchniewska, nauczyciele oraz mieszkańcy Osiedla.

Tematem spotkania było również omówienie możliwości przejęcia przedszkola przez nasz samorząd, o co już wystąpili przedstawiciele Jednostki. W chwili obecnej do przedszkola uczęszcza 60-cioro dzieci, a koszt utrzymania tejże placówki to 506 000,00 złotych rocznie.

Uczestnicy spotkania wyrazili swoje zaskoczenie i oburzenie tym, że zamierza się zlikwidować przedszkole, do którego uczęszczają dzieci żołnierzy niejednokrotnie biorących udział w misjach zagranicznych w Afganistanie, a wcześniej także w Iraku, gdzie narażają własne życie i zdrowie dla Polski. Zapewnienie funkcjonowania takiej placówki, która stwarza poczucie bezpieczeństwa i umożliwia dobre warunki rozwoju dzieci powinno być w takiej sytuacji priorytetem.

Back to top