Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Konsultacje społeczne dot. Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+

Wójt Gminy Parzęczew zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców gminy Parzęczew do powyższego projektu dokumentu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 12.07.2018 r. do 26.07.2018 r.

Uwagi i propozycje do projektu Programu Rewitalizacji, zamieszczone na formularzu konsultacyjnym, można składać:

  • listownie, na adres: Urząd Gminy w Parzęczewie ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew,
  • pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@parzeczew.pl,
  • osobiście, w godzinach pracy Urzędu, w Referacie Funduszy Europejskich, pok. nr 3.

Dokument wraz z formularzem konsultacyjnym umieszczony jest na stronie internetowej Gminy Parzęczew (www.parzeczew.pl), a także dostępny w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew (Referat Funduszy Europejskich, pok. nr 3).

 

Back to top