Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju elektromobilności

Wójt Gminy Parzęczew serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Parzęczew. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Parzęczew do projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Parzęczew. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 27.07.2020 r. do 24.08.2020 r.

Konsultacje będą miały formę:

1) ankiety ? umieszczonej na stronie  internetowej www.parzeczew.pl

2) spotkań-warsztatów,

3) pisemną, w tym elektroniczne zbieranie uwag,

4) zbieranie uwag w punkcie konsultacyjnym.

Uwagi zgłaszać będzie można na dostępnym formularzu umieszczonym na stronie internetowej www.parzeczew.pl do 24.08.2020 r., poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów:

   – listownie, na adres Urząd Gminy w Parzęczewie ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew

  – pocztą elektroniczną na adres fundusze_europejskie@parzeczew.pl

Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych uwag do projektu Strategii zostanie opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Parzęczew serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Parzęczew. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Parzęczew do projektu Strategii Rozwoju Elektromobilnosci Gminy Parzęczew. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 27.07.2020 r. do 24.08.2020 r.

Konsultacje będą miały formę:

1) ankiety – umieszczonej na stronie  internetowej www.parzeczew.pl

2) spotkań – warsztatów,

3) pisemną, w tym elektroniczne zbieranie uwag,

4) zbieranie uwag w punkcie konsultacyjnym.

Uwagi zgłaszać będzie można na dostępnym formularzu umieszczonym na stronie internetowej www.parzeczew.pl do 24.08.2020 r., poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów:

   – listownie, na adres Urząd Gminy w Parzęczewie ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew

  – pocztą elektroniczną na adres fundusze_europejskie@parzeczew.pl

Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych uwag do projektu Strategii zostanie opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy.

Ogłoszenie

Back to top