Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr FE.271.3/2

Zapytanie ofertowe

Gmina Parzęczew zaprasza do składania ofert na zakup dwóch bieżni elektrycznych w związku z realizacją zadania pn. „Doposażenie w sprzęt sportowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Chociszewie”.

Zamówienie będzie współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Formularz ofertowy nr FE.271.3.2

Sopz nr FE.271.3.2

Zapytanie ofertowe nr FE.271.3.2

Osoba do kontaktów:
Paulina Michalak,
Referat Funduszy Europejskich
Urząd Gminy w Parzęczewie
ul. Południowa 1
95-045 Parzęczew
tel. 42 718 60 47
e-mail: p.michalak@parzeczew.pl

Zapytanie ofertowe nr FE.271.3/2

Zapytanie ofertowe

Gmina Parzęczew zaprasza do składania ofert na zakup dwóch bieżni elektrycznych w związku z realizacją zadania pn. „Doposażenie w sprzęt sportowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Chociszewie”.

Zamówienie będzie współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Formularz ofertowy nr FE.271.3.2

Sopz nr FE.271.3.2

Zapytanie ofertowe nr FE.271.3.2

Osoba do kontaktów:
Paulina Michalak,
Referat Funduszy Europejskich
Urząd Gminy w Parzęczewie
ul. Południowa 1
95-045 Parzęczew
tel. 42 718 60 47
e-mail: p.michalak@parzeczew.pl

Back to top