Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Łódzki Obszar Metropolitarny

24 maja 2013 r. w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi podpisano umowę partnerstwa, dotyczącą realizacji projektu ?Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego?. Ze strony gminy Parzęczew umowę podpisał wójt Ryszard Nowakowski, miasto Łódź reprezentował wiceprezydent Marek Cieślak.
Miasto Łódź wystąpiło z inicjatywą realizacji projektu, do udziału w którym – w charakterze partnerów – zostało zaproszone Województwo Łódzkie oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego ? Powiat Brzeziński, Gmina Miasto Brzeziny, Gmina Brzeziny, Gmina Andrespol, Gmina Koluszki, Gmina Nowosolna, Gmina Tuszyn, Gmina Dłutów, Gmina Dobroń, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Ksawerów, Miasto Pabianice, Powiat Zgierski, Gmina Aleksandrów Łódzki, Gmina Miasto Ozorków, Gmina Ozorków, Gmina Parzęczew, Gmina Stryków, Gmina Miasto Zgierz oraz Gmina Zgierz.
W ramach projektu ma zostać przygotowana diagnoza i opracowana Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Przeprowadzone zostaną także konsultacje społeczne, a dla wynikających ze strategii projektów inwestycyjnych zostaną opracowane dokumentacje techniczne. Umożliwi to ubieganie się o dofinansowanie tych projektów ze środków UE w perspektywie finansowej 2014 ? 2020.
Back to top