Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne szkolenie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. ?Ocena oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich?. Szkolenia odbędą się:

28 października 2015 r., godz. 09.30 ? 16.00 (rejestracja od godz. 9:00) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach ? I piętro, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16.

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy  o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego do dnia poprzedzającego szkolenie do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Do skorzystania ze szkolenia zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (w szczególności przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i innych potencjalnych wnioskodawców Funduszy Europejskich).

e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

W załączeniu program i formularz szkoleniowy.

Back to top