Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Matematyczne święto u ?Tuwima?

Matematyczne święto u „Tuwima”

     12 marca 2008 roku – już po raz czwarty – w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „PITAGORIANA”. Choć turniej utrzymany był w konwencji zabawy, to jednak obejmował całkiem poważną część matematyki i jej zastosowań. O palmę pierwszeństwa walczyły 9 osobowe reprezentacje czterech szkół podstawowych:
z Parzęczewa, Chociszewa i dwie z Ozorkowa.

      Głównym celem naszego konkursu jest popularyzacja ciekawej matematyki oraz stworzenie możliwości prezentacji swoich uzdolnień matematycznych uczniom szkół podstawowych.
     Tym razem postanowiliśmy w tematykę zadań konkursowych wpleść bardzo ciekawe informacje o szyfrach, niemieckiej maszynie szyfrującej ENIGMA a przede wszystkim o niezwykłych i przełomowych dla losów II Wojny Światowej osiągnięciach trzech polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, którzy od września 1932 roku regularnie rozszyfrowywali depesze prawie wszystkich służb wojskowych i administracyjnych Niemiec.

 Zmagania matematyczne zaczęły się od KRZYŻÓWKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ, której rozwiązaniami były nazwiska i imiona wspomnianych polskich kryptoanalityków. Następnie uczestnicy zawodów stosując szyfr przestawieniowy Cezara na krótko stawali się kryptologami zaszyfrowując słowo ENIGMA.
     Przed przerwą na posiłek nasi młodzi matematycy skutecznie zmagali się
z tradycyjnym już zestawem zagadek zapałczanych, arytmetycznych, logicznych
i liczbowych.
     W drugiej części zawodów królowała geometria, czyli układanie tangramów
i przykłady matematycznych origami. Jeśli ktoś próbował ułożyć z siedmiu odpowiednich części kwadratu jakąś figurę, to wie, że to nie jest łatwe, ale nasi zawodnicy świetnie sobie poradzili z układaniem tangramów. Krawędziowce, czyli modele różnych brył wykonane tylko przy pomocy papieru i odpowiednich zagięć to obok ENIGMY zupełna nowość w konkursie. Uczestnicy dostarczyli trzy typy figur wykonanych tą techniką: sześciany, prostopadłościany i czworościany. Rozwiązywali także trzy związane z tymi figurami zagadki.

     Drużyny rywalizowały ze sobą w grupach wiekowych i grupie ogólnej. Jury konkursu złożone m.in. z nauczycielek matematyki opiekujących się drużynami szkolnymi sprawnie oceniało na bieżąco wyniki poszczególnych konkurencji i na specjalnej tablicy przedstawiło klasyfikację końcową.

     W klasach IV-tych zwyciężył zespół z naszego parzęczewskiego „Tuwima”,
w klasach V-tych ponownie drużyna z „Tuwima”, a w klasach VI-tych bezkonkurencyjna była ekipa z Chociszewa.
     Najważniejszy Puchar Wójta Gminy Parzęczew w klasyfikacji ogólnej zdobyła reprezentacja Szkoły Podstawowej im. J.Tuwima w Parzęczewie w składzie: Karolina Andrzejewska, Ewa Kiciak, Basia Radzikowska, Remek Kielar, Andrzej Romaniak, Olek Rurarz, Norbert Zakrzewski, Agata Pietrusiak, Jarek Pabin, Jakub Pietrzak, Krystian Rogowski.
     Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a zwycięskie drużyny stosowne puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Parzęczew, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parzęczewie oraz Spółdzielnię Uczniowską przy SP w Parzęczewie.
    Tradycyjnie parzęczewskie „PITAGORIANA” cieszą się wsparciem i czynnym udziałem naszych władz samorządowych. Mamy wrażenie, że Wójtowie
i Przewodniczący Rady Gminy dobrze się z nami bawili. Organizatorzy „PITAGORIANÓW” Emilia Kos-Pietrzak i Marek Borsiak zapraszają młodych matematyków za rok.
Marek Borsiak
Back to top