Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Między Gminny Konkurs Recytatorski

„Dowodem oświecenia narodu jest czystość i dokładność jego mowy” – takie hasło przyświecało Międzygminnemu Konkursowi Recytatorskiemu, który odbył się 24 maja 2004 r. w Klubie Garnizonowym w Leźnicy Wielkiej. Międzygminny, bo był to pierwszy tego typu konkurs, w którym rywalizowali recytatorzy z gminy Parzęczew i Wartkowice. Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu była nauczycielka języka polskiego z Zespołu Szkół w Parądzicach – Pani Halina Nastusiak. Do współpracy zaprosiła Klub Garnizonowy w Leźnicy Wielkiej, Gminny Ośrodek Kultury w Wartkowicach oraz Referat Kultury w Parzęczewie. Dla uczniów szkół podstawowych tematem były „Strofy dla mojej mamy”, dla starszych uczniów również tematyka majowa „Strofy o miłości”. Sztuka recytacji jest wartością samą w sobie, ale też istotnym elementem kształtowania pozytywnych uczuć w stosunku do ojczystego języka i budzenia zainteresowania kulturą w ogóle. Poprawnie wysławianie odgrywa także dużą rolę w codziennym obcowaniu z innymi ludźmi. „sposób mówienia jest przecież pierwszą legitymacją człowieka”. Poezja w świecie dziecka odgrywa ogromną rolę. Jego wyobraźnia jest szczególnie chłonna i wrażliwa. W zaczarowany świat poezji powinniśmy wprowadzać uczniów jak najwcześniej. Formą zachęcającą do kontaktu z pięknym słowem są niewątpliwie konkursy recytatorskie. Konieczność doboru repertuaru staje się okazją do przeszukania zbiorów biblioteki pod kątem wyszukania odpowiednich utworów. Uczniowie wiedzą, że szczególnie cenione przez jury są wiersze spoza programu szkolnego i często wkładają wiele wysiłku w znalezienie czegoś oryginalnego. Finał konkursu miał bardzo uroczysty charakter. Uczestnicy występowali na scenie kinowej w obecności publiczności złożonej z uczniów, jury i zaproszonych rodziców. Niezależna Komisja w składzie: Przewodniczący – Pan Tadeusz Pielesiak oraz członkowie: Pani Renata Nolbrzak, Pani Agnieszka Kozik i Pani Danuta Wolna oceniała następujące elementy: dobór repertuaru do wieku i osobowości mówcy, interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. Na zwycięzców czekały piękne nagrody, które ufundowali: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wartkowicach – Pan Tadeusz Pielesiak oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Leźnica Wielka – Pani Małgorzata Lewandowska. W kategorii „Strofy dla mojej mamy” (klasy IV-VI Szkół Podstawowych) wyłoniono zwycięzców: 1 miejsce – Zuzanna Pacel – SP w Parzęczewie 2 miejsce – Kamila Grenda – SP w Wartkowicach 3 miejsce – Martyna Pawlak – SP w Wartkowicach Wyróżnienia – Sonia Mikołajczak i Sylwia Henzler – SP w Parądzicach. W kategorii „Strofy o miłości” (dla młodzieży gimnazjalnej) zwycięzcami okazali się: 1 miejsce – Anna Kastura – Gimnazjum w Parądzicach 2 miejsce – Łukasz Frątczak – Gimnazjum w Wartkowicach 3 miejsce – Marta Borowczyk – Gimnazjum w Parzęczewie Wyróżnienia – Marzena Fagas – Gimnazjum w Parzęczewie – Anna Wojdyła – Gimnazjum w Wartkowicach. Konkurs stał na wysokim poziomie, o czym świadczyły gromkie brawa dla wszystkich wykonawców, a szczególnie dla laureatów. Pozostaje więc nadzieja, że wejdą na stałe w kalendarz imprez naszego regionu. Halina Nastusiak

Back to top