Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Młodzi filolodzy sprawdzili swoją wiedzę

W Szkole Podstawowej w Parzęczewie odbył się dziś międzyszkolny konkurs Filologiczny „Młody Filolog”. Oprócz uczniów parzęczewskiej podstawówki wzięli w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 5 z Ozorkowa. Konkurs składający się z części pisemnej i ustnej obejmował zagadnienia z języka polskiego i angielskiego. Uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie: Renata Nolbrzak – Dyrektor Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Marta Stańczyk – nauczyciel języka angielskiego w SP w Parzęczewie, Anna Charuba-Kurpińska – nauczyciel SP nr 5 w Ozorkowie oraz Iwona Urysiak – Tabaka – nauczyciel SP nr 2 w Ozorkowie. Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Zientalska – uczennica SP w Parzęczewie, drugie Hubert Ignatowicz z SP nr 5 w Ozorkowie, a trzecie Agata Wypych również ze szkoły w Parzęczewie.  Jak podkreśliły pomysłodawczynie konkursu Pani Sylwia Gabryelczyk i Ewa Dominczyk w tym konkursie nie ma przegranych, liczy się zdobywanie nowych doświadczeń i doskonalenie umiejętności sprawnego, poprawnego i estetycznego posługiwania się językiem ojczystym i obcym pisanym, a przede wszystkim mówionym. To zaleta w czasach, gdy słowa zastępuje się obrazem, skrótem, szablonem. Nagrody dla uczniów ufundował Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Parzęczewie.

Back to top