Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Modernizacja pompowni

Gmina Parzęczew przeprowadziła w styczniu prace remontowe na przepompowni ścieków położonej w Parzęczewie przy ul. Kątnej. Wymieniono przykrycie studni, właz, pomost oraz drabinkę złazową. Zamontowano nowoczesne pompy z rozdrabniarkami. Zainstalowano automatyczne sterowanie, które pozwoli na pełną kontrolę parametrów pracy pompowni i jej synchronizację z niedaleko zlokalizowaną oczyszczalnią ścieków. Prace zostały wykonane przez firmę P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak z siedzibą w Piotrowie, gm. Poddębice. Inwestycja została przeprowadzona w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – Etap III”. Sfinansowana zostanie przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 47 775,00 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 24 695,00 zł (w tym 17 287,00 zł w formie pożyczki i 7 408,00 zł jako dotacja).

Kolejnym etapem projektu jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ignacewie Folwarcznym, która zostanie zrealizowana w latach 2022-2023.

Back to top