Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nasza ekologiczna pracownia w Chociszewie

logo_wfoigw

W dniu 16.12.2020 r. Wójt Gminy Parzęczew podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Chociszewie” w ramach konkursu: „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Dzięki ścisłej współpracy z kadrą nauczycielską Szkoły Podstawowej w Chociszewie Gminie Parzęczew udało się pozyskać środki na doposażenie obecnej pracowni geograficznej, która znajduje się na piętrze szkoły. Pracownia została już odnowiona przez szkołę a teraz czeka na wyposażenie, które unowocześni i urozmaici prowadzenie zajęć.

Zostaną zakupione nowe meble, w tym m.in. krzesła i jednoosobowe ławki dla dzieci, fotel i biurko dla nauczyciela oraz szafy na pomoce dydaktyczne. Uczniowie będą korzystać z nowych książek, mikroskopów, zestawów preparatów mikroskopowych, globusów indukcyjnych oraz szeregu innych pomocy dydaktycznych, które uatrakcyjnią zajęcia lekcyjne. Nauczyciele do pracy wykorzystają nowoczesny sprzęt komputerowy w tym: monitor interaktywny, laptop z niezbędnym oprogramowaniem i wizualizer. Pomocne będą również mapy i plansze dydaktyczne. Aby poprawić komfort korzystania z monitora interaktywnego w oknach planuje się montaż rolet wewnętrznych.

Wszystkie pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane podczas zajęć z geografii, biologii oraz podczas zajęć dodatkowych koła ekologiczno-przyrodniczego i różnych zajęć warsztatowych. W ramach zadania uczniowie będą brać udział w zajęciach terenowych, konkursach oraz akcjach ekologicznych opartych o scenariusze przygotowane przez kadrę nauczycielską.

Pracownia będzie dostępna dla uczniów od maja 2021 roku.

Głównym celem projektu jest kształtowanie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej uczniów, uświadomienie im i ich rodzicom, jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona Ziemi. Stworzenie w ramach projektu nowoczesnej bazy lokalowej i dydaktycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chociszewie umożliwi realizację bogatego programu edukacyjnego, który zachęci dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa podczas lekcji. Treści edukacyjne zilustrowane nowoczesnym oprogramowaniem multimedialnym i prezentacjami ułatwią zrozumienie poszczególnych zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska naturalnego oraz rozwijanie umiejętności badawczych podczas różnych eksperymentów.

Całkowity koszt zadania pn. „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Chociszewie” to 57 795 zł. W tym kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi wynosi 50 000 zł, czyli ponad 86%. Projekt będzie realizowany w terminie 01.09-2020 – 30.04.2021. Wnioskodawcą jest Gmina Parzęczew zaś placówką realizującą projekt – Szkoła Podstawowa w Chociszewie.

Back to top