Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

NIE SPALAJ ODPADÓW! SZANUJ ZDROWIE SWOJE I SWOICH SĄSIADÓW!

W związku z trwającym okresem grzewczym Urząd Gminy w Parzęczewie przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy  BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie mieszkańców Gminy Parzęczew.

Dla dobra wszystkich mieszkańców Gminy, odpady po wcześniejszej segregacji, wyrzucić do właściwych worków, pojemników lub dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Rocha 8 w Parzęczewie.

KONSEKWENCJE SPALANIA ODPADÓW:
Domowe piece i kotły nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę spalania i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in.:

 • tlenek węgla, który powoduje uszkodzenia układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego,
 • tlenek azotu powodujący uszkodzenia płuc,
 • pyły, które powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
 • dioksyny, które powodują choroby nowotworowe,
 • dwutlenek siarki, powodujący trudności z oddychaniem,
 • chlorowodór, który w połączeniu z wodą tworzy kwas solny.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.

Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!

Czego nie można spalać w piecu?

 • odpadów plastikowych, butelek po napojach, worków foliowych,
 • pieluch jednorazowych,
 • ubrań, szmat, obuwia, zabawek,
 • opon,
 • płyt laminowanych, wiórowych,
 • ram okiennych z drewna i plastiku,
 • podkładów kolejowych, mebli,
 • drewna malowanego, lakierowanego i impregnowanego,
 • zmieszanych odpadów komunalnych.

Co można spalać?

 • papier, tekturę, drewno,  trociny,  wióry, odpady kory i ścinków nie zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi, impregnatami i foliami.

Co grozi za spalanie odpadów?

Sankcje za spalanie odpadów reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.):

 • 155 – „Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.”
 • 191 – „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.”
Back to top