Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowa droga do Dalikowa

Nowa droga do Dalikowa

Trwają prace przy przebudowie drogi relacji Huta Bardzyńska – Dalików. Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3707E odc. Dalików – Huta Bardzyńska – granica Powiatu” prowadzona jest przez Powiat Poddębicki.

Gmina Parzęczew partycypuje w kosztach tego przedsięwzięcia w wysokości stu tysięcy.

Droga przebiega wzdłuż granic gminy Parzęczew przy terenach bardzo istotnych dla rozwoju turystyki wiejskiej, na których znajdują się działki rekreacyjne przeznaczone do sprzedaży. Wykonawcą inwestycji jest firma SIDROG Sp. z o.o. z Domaniewa.

Długość przebudowywanej drogi to 7,56 km, szerokość 5,5 m, pobocza o szerokości1 m. Łączny koszt inwestycji to 3 631 322,20 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 września br.

Nowa droga do Dalikowa

Back to top