Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Odbiór ulicy Lipowej w Parzęczewie

Odbiór ulicy Lipowej w Parzęczewie

W dniu 31 lipca 2017 r. miał miejsce odbiór ulicy Lipowej w Parzęczewie. Jej przebudowa polegała na ułożeniu nawierzchni bitumicznej na odcinku 265 mb, wybudowaniu chodnika na całej długości wraz z wjazdami do posesji oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Wykonawcą powyższych robót była firma Larkbud Sp. z o.o.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę prawie 300 000 zł.

Back to top