Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowa ekopracownia w Szkole Podstawowej w Parzęczewie

W Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie trwa remont klasy, w której już niebawem powstanie nowoczesne laboratorium geograficzno – fizyczne. Obecnie zakończył się etap malowania ścian, który pracownicy szkoły wykonali we własnym zakresie. Niebawem pojawią się tam również tematyczne fototapety, nowe meble, w tym regulowane ławki i krzesła, które pozwolą na korzystanie z pracowni dzieciom w różnym wieku oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. W pracowni zainstalowany zostanie również monitor dotykowy. Jest to technologia, która zdobywa coraz większą popularność w szkołach. W parzęczewskiej podstawówce będzie to już 10 monitor, z którego uczniowie korzystają podczas zajęć. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań do szkół sprawia, że dla uczniów nauka staje się dużo bardziej atrakcyjna i aktywizująca, nauczyciel natomiast może wykorzystać znacznie więcej materiałów podczas lekcji, żeby przedstawić omawiany temat w dużo ciekawszy sposób. Wśród pomocy dydaktycznych, które zostaną zakupione do pracowni znajdzie się m.in. model układu słonecznego zawieszany pod sufitem, demonstrator linii pola magnetycznego, komplet do doświadczeń z próżnią czy bardzo lubiany przez uczniów elektroskop, wykorzystywany do eksperymentów z zakresu elektrostatyki.

Prace prowadzone są w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w im. Juliana Tuwima w Parzęczewie” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity zadania to 55 630,00 zł, z czego wkład własny gminy to 5 630,00 zł.

To już kolejna po biologiczno – chemicznej pomysłowa i kreatywna ekopracownia, która poszerzy nowoczesną bazę lokalową w parzęczewskiej podstawówce. W ubiegłym roku nowa ekopracownia powstała również w szkole Podstawowej w Chociszewie. Stwarzanie przyjaznych warunków do nauki, rozbudzających kreatywność i efektywność uczniów jest priorytetem zarówno Wójta Gminy jak i dyrektorów szkół z terenu gminy.

Back to top