Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowa ekopracownia w Szkole Podstawowej w Parzęczewie

?Odpowiedzialni za Ziemię uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie? to tytuł projektu ekologicznego realizowanego w Szkole Podstawowej. Dzięki realizacji projektu w szkole powstała nowoczesna ekopracownia wyposażona m.in. w tablicę interaktywną wraz w projektorem, zestaw komputerowy, drukarkę, kamerę mikroskopową, zestawy doświadczalne, programy interaktywne, atlasy oraz szereg atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, których wykorzystanie pozwoli uczniom naszej placówki rozbudzić ciekawość i zainteresowanie światem przyrody. Ponadto, pomieszczenie ekopracowni przeszło generalny remont. W ramach prac remontowych odnowiono ściany i sufit, wymieniono drzwi wejściowe, zmodernizowano instalację hydrauliczną oraz instalację elektryczną. W oknach zamontowano nowe rolety tkaninowe, a stare meblościanki zostały zastąpione nowymi, pojemnymi szafami, które nadały estetyczny wygląd pomieszczeniu. Ekopracowania została także wyposażona w pojedyncze ławki i krzesła o regulowanej wysokości, co z pewnością ułatwi pracę w grupach i korzystanie z pracowni dzieciom w różnym wieku i różnego wzrostu. Projekt to nie tylko nowe wyposażenie, ale również realizacja ciekawych tematów z dziedziny edukacji ekologicznej, liczne konkursy, zajęcia terenowe, akcje proekologiczne oraz wycieczka do rezerwatu przyrody. W ramach zajęć, z których korzystać będą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, przeprowadzone zostaną takie moduły tematyczne jak: ?Ziemia w Układzie Słonecznym?, ?Powietrze?, ?Globalne ocieplenie?, ?Wszechobecny hałas?, ?ABC konsumenta?, ?Gospodarka odpadami?, ?Energia?, ?Biosfera najbliższej okolicy? czy ?Ochrona przyrody?. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w styczniu 2014 r., i kontynuowane będą w roku szkolnym 2013/2014.
Utworzenie nowej ekopracowni oraz bogaty program zajęć mają na celu wzbudzenie wśród uczniów świadomości ekologicznej, rozwój kompetencji kluczowych oraz uczenie ich szacunku dla przyrody i potrzeby jej ratowania. Głównym mottem programu opracowanego przez Panią Ewę Gapsę i realizowanego z wykorzystaniem ekopracowni mają być słowa Floriana Plita ?Mamy tylko jedną ziemię, a jej przyszłość zależy (?) od każdego z nas.? Jesteśmy pewni, że dzięki odnowionej, bogato wyposażonej i nowoczesnej ekopracowni oraz zaangażowaniu nauczycieli wykorzystujących aktywne metody nauczania w oparciu o technologie informacyjną cel ten zostanie osiągnięty!
Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi opiewa na łączną kwotę 49 998,99 zł, z czego wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚIGW w Łodzi to kwota 44 998,99 zł., wkład własny Gminy Parzęczew wynosi 4 500,00 zł oraz darowizna firmy ?ALWIKOR? Aleksander Ostrowski 500,00 zł.
Więcej informacji o możliwościach dofinansowania ze środków WFOŚiGW na stronie: www.wfosigw.lodz.pl
Back to top