Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowa infrastruktura techniczna w Parzęczewie

Gmina Parzęczew w dniu 23 grudnia 2014 r. ogłosiła przetarg na wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Parzęczewie w ul. Kasztanowej. Zakres prac będzie obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 218,5m oraz na uzbrojeniu kanału sanitarnego w studnie rewizyjne w ilości 4 szt. Inwestycja ta będzie przeprowadzona dzięki dofinasowaniu w ramach działania 321 ?Podstawowe usług dla gospodarki i ludności wiejskiej? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kolejna planowana inwestycja, która zostanie wykonana na ulicy Kasztanowej, Jodłowej oraz częściowo Lipowej w Parzęczewie to budowa oświetlenia ulicznego o łącznej długości 470m na tamtejszym osiedlu mieszkaniowym. Dotychczas zostało już wybudowane oświetlenie uliczne na ulicy Jesionowej, Klonowej i częściowo Lipowej o łącznej długości 470m. Gmina Parzęczew chce na dokończenie tej inwestycji przeznaczyć blisko 70 000,00 zł z budżetu na 2015 r.

Back to top