Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowa Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew na lata 2011-2016

Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew na lata 2011-2016. Prace prowadzone są przy współpracy z firmą ResPublic, Dyrektorami szkół gminnych, przedstawicielami Rady Gminy i Rady Rodziców oraz pracownikami Urzędu Gminy.

Dotychczas odbyły się trzy spotkania, podczas których przeanalizowano główne problemy oświaty w Gminie Parzęczew, opracowano analizę SWOT, wyznaczono cele strategiczne i działania zaktualizowanej Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew.

Poniżej zamieszczamy do wglądu raport z dotychczasowych spotkań. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 4 lutego 2011 r. w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 u Pani Agnieszki Wawrzyniak, tel. 42 718 60 81

Back to top