Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowe boisko przy Szkole Podstawowej w Chociszewie

16 lutego 2018r. w sali Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, na spotkaniu z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Witoldem Stępniem została podpisana umowa na dofinansowanie zadania: Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Chociszewie, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Na realizację projektu Gmina Parzęczew  pozyskała środki w wysokości 299 281,00 zł, co stanowi 73% kosztów kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w ramach operacji. W ramach projektu, w miejscowości Chociszew powstanie obiekt rekreacyjny przeznaczony dla mieszkańców gminy Parzęczew i turystów. Będzie to ogólnodostępne miejsce aktywnego wypoczynku, rozwoju sportowego dzieci i młodzieży oraz rekreacji dla osób starszych. Głównym zadaniem projektu jest budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno użytkownikom obiektu jak i pobliskiej drogi, zamontowane zostaną piłkochwyty, wybudowany będzie chodnik, umożliwiający sprawną i bezpieczną komunikację a teren zostanie ogrodzony. Nawodnienie boiska, jak i otaczających go terenów zielonych, zapewni przyłącze wodociągowe. Estetykę i funkcjonalność nowego obiektu podniosą nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz obiekty małej architektury – ławki i kosze. Obiekt służyć będzie promowaniu aktywnego, zdrowego stylu życia wśród wszystkich mieszkańców gminy Parzęczew, upowszechnianiu sportu a także organizacji wielu imprez sportowych i kulturalnych na świeżym powietrzu.

 

 

 

Back to top