Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przebudowa rynku w Parzęczewie

16 lutego 2018r., na spotkaniu z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Witoldem Stępniem dyrektor Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie Renata Nolbrzak podpisała umowę na dofinansowanie zadania: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Projekt przewiduje zakup i montaż nowoczesnego ekranu zewnętrznego – urządzenia pozwalającego na innowacyjną formę przekazywania informacji dla wszystkich mieszkańców Parzęczewa i gminy, turystów oraz przejezdnych.

Dodatkowo, w centrum miejscowości utworzone zostanie nowe miejsce rekreacji a projektowana mała architektura i zieleń umożliwią odpoczynek i relaks na świeżym powietrzu. W ramach zadania wykonane zostaną również: adaptacja sieci elektrycznej, oświetlenie skweru i wymiana nawierzchni utwardzonych,  zakupione zostaną nowe ławki, kosze i wiata przystankowa.

Całkowity koszt inwestycji to 281 377,25 zł,  a pozyskane dofinansowanie w kwocie 151 270,00 zł stanowi 73% kosztów kwalifikowalnych.

Back to top