Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowe miejsce rekreacji

Nowe miejsce rekreacji

Już po wakacjach mieszkańcy gminy Parzęczew, w tym w szczególności dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chociszewie będą mogły korzystać z nowoczesnego obiektu rekreacyjnego. W miesiącu czerwcu br. Wójt Gminy  Parzęczew Ryszard Nowakowski podpisał umowę z Wykonawcą tj. z firmą „DAR-KAR” Dariusz Gendek z Przyłęku Dolnego na realizację inwestycji pn: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Chociszewie”.

W dniu 27 czerwca nastąpiło przekazanie terenu pod inwestycję. Wkrótce zostaną rozpoczęte tam prace budowlane, w ramach których zostanie wybudowane  boisko wielofunkcyjne o wymiarach 42,0 x 23,0 m z nawierzchnią poliuretanową. Projektowane boisko będzie otoczone zielenią i małą architekturą umożliwiającą odpoczynek i relaks wszystkim korzystającym z nowoczesnego obiektu rekreacyjnego. Udostępnienie nowego miejsca infrastruktury rekreacyjnej wpłynie na popularyzację wśród społeczności lokalnej zdrowego trybu życia, a także umożliwi organizację wielu imprez sportowych i kulturalnych na świeżym powietrzu. Planowany termin zakończenia prac to 14 sierpień 2018 r.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi
584 004,00 zł, a wysokość dofinansowania to 299 281,00 zł.

Back to top