Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowe stawki opłat za wodę

DSC_0276

DSC_0276

Na dzisiejszej sesji Radni Gminy Parzęczew przyjęli uchwałę dotyczącą zmiany taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wprowadził trzy taryfy opłat. W najważniejszej taryfie (W1), dla mieszkańców gminy zaopatrywanych w wodę z gminnych stacji uzdatniania wody (dotyczy to 95% odbiorców) cena metra sześciennego wody wyniesie 2,77 zł. netto, czyli o cztery grosze mniej niż do tej pory, o 55 groszy wzrośnie natomiast stawka miesięczna za abonament. W praktyce oznacza to zmniejszenie opłat za wodę dla mieszkańców zużywających więcej wody.

Uchwała Rady Gminy

Back to top