Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowe Studium zagospodarowania przestrzennego gminy

W dniu 31 lipca 2018 r. Rada Gminy w Parzęczewie uchwaliła Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew, do której przystąpiono w czerwcu 2014 r. W świetle przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wojewoda Łódzki nie stwierdził nieważności w całości lub części aktu planistycznego. Uchwała Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie zmiany studium wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z dokumentem zapoznać się można klikając w poniższe linki:

Zmiana_Studium_tekst

Zmiana_Studium_tekst_spis_tresci

Zmiana_Studium-Parzeczew_Kierunki_rysunek

Back to top