Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Termomodernizacja przy wsparciu WFOŚIGW w Łodzi

Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Parzęczew podpisał umowę z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie w formie pożyczki inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew” w kwocie 361 086,00 zł.

Środki pochodzące z pożyczki zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie, budynku komunalnego w Parzęczewie i budynku OSP w Parzęczewie”, które obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ogólnobudowlane, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych, obróbki blacharskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, wykonanie elementów dekoracyjnych i uzupełniających.

Całkowita wartość zadania to 2 602 043,65 zł z czego 1 675 232,31 zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Termin zakończenia robót przewidziany jest na 30 września 2018r.

www.zainwestujwekologie.pl 

Back to top