Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowoczesna klasa w Gimnazjum

Gimnazjum w Parzęczewie wzbogaciło się o nowy sprzęt multimedialny, który doposażył jedną z klas. Z własnych środków szkoła zakupiła tablicę interaktywną oraz projektor multimedialny. Natomiast dzięki uczestnictwu Gimnazjum w programie unijnym ?Rozwój zainteresowań uczniów drogą do kariery? nauczyciel klasy otrzymał stanowisko multimedialne wyposażone w laptopa oraz drukarkę, a uczniowie biorący udział w projekcie dostali kamerę, aparat fotograficzny oraz gadżety. Ponadto podczas ferii w klasie zostały przeprowadzone drobne remonty polegające na pomalowniu ścian i wymianie wykładziny. Gimnazjaliści po powrocie z ferii rozpoczęli naukę w nowej klasie, a nowe urządzenia sprawiły, że lekcje są ciekawsze. Uczniowie chętnie korzystają z tablicy wykazując się nowymi umiejętnościami, co prezentują poniższe zdjęcia.

 

Back to top