Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowy sprzęt dla OSP

Wójt Gminy Ryszard Nowakowski oraz Skarbnik Gminy Jadwiga Dębska podpisali dzisiaj umowę z działającym na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, Dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Mikołajem Pawlakiem. Umowa dotyczy realizacji zadania polegającego na nabyciu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych. Opiewa ona na kwotę ponad 35 tysięcy. Sprzęt otrzymają trzy gminne jednostki OSP – w Parzęczewie, Opolu i Orle. Zakupione zostaną agregaty prądotwórcze, torba ratownicza, nosze typu deska, szyny tupu Kramera, pilarki do drewna, przenośne zestawy oświetleniowe czy bosaki dielektryczne.

Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.

Back to top