Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Radni obejrzeli inwestycje

Rada Gminy Parzęczew w dniu 8 czerwca br. odbyła wspólne wyjazdowe posiedzenie komisji, której celem był przegląd zrealizowanych i trwających inwestycji gminnych oraz analiza przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych. Radni oceniali m.in. postęp prac przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Parzęczewie oraz odwiedzili  Szkołę Podstawową w Chociszewie, której budynek został poddany termomodernizacji w ubiegłym roku. Obie inwestycje dotyczą realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Kolejną inwestycją jaką mogli obejrzeć radni była budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w Parzęczewie realizowana w ramach projektu „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Radni odwiedzili również Leźnicę Wielką, gdzie w ostatnim czasie dokonano naprawy lub zakupiono nowe elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), m.in. przy placu zabaw, na boisku sportowym, czy wzdłuż promenady nad zalewem.

Komisja zakończyła się wizytą w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwnikach, która poddawana jest kapitalnemu remontowi. Strażacy pozyskali na remont swojego budynku dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania PRYM w wysokości 214 tysięcy złotych, co stanowi 100 % wartości inwestycji. Środki pochodzą z działania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Back to top