Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

O Sekcji Kolarskiej Szwadron

W ramach działań statutowych Oddział PTTK w Ozorkowie powołał w dniu 18 listopada 2000 roku sekcję kolarską. Sekcja przyjęła nazwę „Szwadron”, a za patrona 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, którego Szwadron Kolarski w dniu 11 września 1939 roku walczył pod Ozorkowem z wojskami niemieckimi. Odtąd dzień 11 września jest świętem „Szwadronu” , a miejscem uroczystym skrzyżowanie dróg we wsi Orła, gdzie dzięki staraniom ?Szwadronu? stoi pomnik ku czci poległych kawalerzystów.

Sekcja w obyczajach, symbolice, słownictwie i postawach członków stara się nawiązywać do tradycji polskiej kawalerii. Zewnętrznymi formami przynależności do „Szwadronu” jest jednolity strój organizacyjny koloru żółtego oraz emblematy w kształcie rozet i proporczyków. Część kolegów w historycznych mundurach 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach o historii oręża polskiego. Sekcja Kolarska ?Szwadron? w realizacji programu turystyczno-krajoznawczego szczególnie preferuje tematykę historyczno-wojskową. Główną formą działania Sekcji Kolarskiej ?Szwadron? są niedzielne rowerowe wycieczki krajoznawcze w bliskie i dalsze okolice Ozorkowa o szerokim wachlarzu tematycznym.

„Szwadron” poza realizacją własnego programu krajoznawczego uczestniczy w imprezach i rajdach o zasięgu wojewódzkim, a także całego kraju organizowanych przez Oddziały PTTK. Nasz udział w III Ogólnopolskim Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego zaowocował upamiętnieniem tablicą ozorkowskiego powstańca Wawrzyńca Jeziorskiego.

Również w Kęblinach z inicjatywy SK ?Szwadron? powstał pomnik upamiętniający bitwę stoczoną w dniu 7 września 1939 roku przez 28 Pułk Strzelców Kaniowskich.

Za zasługi w upamiętnianiu miejsc walki narodu polskiego w formie obiektów oraz wytyczania tras turystyczno-historycznych szlakami walk oręża polskiego „Szwadron” został uhonorowany Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Od maja do września „Szwadron” wydaje informator turystyczny „Na Szlak”, w którym zamieszczany jest program wycieczek rowerowych z opisem i szkicem tras.
Sekcja Kolarska „Szwadron” jest otwarta na współdziałanie szczególnie z mieszkańcami Ozorkowa. Mile widziana jest współpraca ze szkołami i organizacjami, które nawiązują w swym działaniu do problematyki turystyczno-krajoznawczej.

Od maja w każdą kolejną niedzielę zapraszamy chętnych do udziału w organizowanych
przez SK ?Szwadron? wycieczkach rowerowych. Plan wycieczek na 2010 rok.

Back to top