Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Chociszewie

„Obchody Dnia Ziemi” – nie po raz pierwszy społeczność Szkoły Podstawowej w Chociszewie przystąpiła do uczczenia Dnia Ziemi. Celebrowany jest on rokrocznie. Święto to, jak pamiętamy, przypada 22 kwietnia. W bieżącym roku szkolnym miało ono miejsce z opóźnieniem (ze względu na pandemię i zdalną edukację), tj. 21 maja 2021r. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze, nigdy bowiem nie jest za późno, aby zadbać o środowisko, w którym się żyje, o małą Ojczyznę.

W tym dniu uczniowie klasy VIII wcielili się w rolę gospodarzy i prezenterów podczas apelu, który zorganizowali, aby przybliżyć młodszym kolegom szeroko pojętą tematykę treści ekologicznych. Najwięcej miejsca poświęcili zanieczyszczeniom powietrza, których źródła są różnorodne, a skutki destrukcyjne dla całej planety. Z kolei uczniowie z klasy V zaprezentowali (wygłosili z pamięci) utwory liryczne poświęcone dbaniu o Ziemię, jej walorów i bogactw naturalnych. Wszystkim zaimponowała postawa otwartości i zaangażowania dzieci w problematykę ekologiczną. Dowodzi to niezbicie, że wskazane zagadnienia są nieobce  wychowankom Szkoły Podstawowej w Chociszewie i wielokrotnie poruszane, nie tylko z okazji celebrowania świąt takich jak Dzień Ziemi, ale podczas zajęć szkolnych – na lekcjach przyrody, biologii, godzin wychowawczych.

Obchody Dnia Ziemi wzbogacone zostały wystawą plakatów nt. „Zanieczyszczenia bez granic”, które stworzyły swoistą galerię w sali gimnastycznej. Mamy nadzieję, że właściwe wzorce dbałości o środowisko naturalne zakorzenią się w świadomości zarówno młodszego, jak i starszych pokoleń mieszkańców Gminy Parzęczew.

Zadanie to zostało zrealizowane w ramach projektu Program Edukacji Ekologicznej pt. „Wiem czym oddycham – aktywna edukacja ekologiczna” realizowany w Szkole Podstawowej w Chociszewie dzięki współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

www.wfosigw.lodz.pl

Tekst: mgr Agnieszka Wiśniewska-Rojek

Back to top