Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Odmowna decyzja Wojewody Łódzkiego

„Zgodnie z zapowiedziami jednostki samorządu terytorialnego mogą wykorzystywać dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wdrażaniem reformy edukacji. [… ] Jednostkom samorządu terytorialnego jest udzielane również wsparcie finansowe, głównie na zadania inwestycyjne, z rezerwy ogólnej budżetu państwa wynoszącej 228 mln zł. Ponadto samorządy za pośrednictwem wojewodów mogą ubiegać się o przyznanie środków z budżetu państwa na cele inwestycyjne z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 83, poz.45, w której zaplanowano 350 mln zł na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządy terytorialnego” –  to fragment pisma Minister Edukacji Anny Zalewskiej z sierpnia 2017 roku. Na jego podstawie w listopadzie 2017 roku po raz pierwszy staraliśmy się o dofinansowanie wkładu własnego inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Chociszewie.

W marcu ponownie wystąpiliśmy z wnioskami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Tym razem dotyczyły one termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie (wartość wnioskowanego dofinansowania 783 198,49 zł) oraz budowy kompleksu boisk wielofunkcyjnych w Parzęczewie przy ul. Parkowej (wartość wnioskowanego dofinansowania 488 870,00 zł). Niestety Wojewoda Łódzki dwukrotnie odmówił gminie przesłania wniosków do Prezesa Rady Ministrów uniemożliwiając w ten sposób przyznanie środków.

Decyzje Wojewody Łódzkiego

Back to top