Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego – Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życziowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (3938 KB)

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie Parzęczewa.
(2866 KB)

Back to top