Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ognisko ptasiej grypy w Gminie Parzęczew

Około 23 tys. kaczek zostało wybitych na terenie fermy w Parzęczewie, przy ul. Ozorkowskiej  po tym, jak potwierdzono wystąpienie w stadzie wirusa ptasiej grypy H5N1.

Po otrzymaniu informacji o ognisku ptasiej grypy na terenie Gminy Parzęczew w trybie nadzwyczajnym zwołano posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podjęto wszystkie środki zwalczania zakażenia, w tym zabezpieczenie rejonu oraz zabicie i utylizację zwierząt. Aktualnie trwa oczyszczanie i dezynfekcja budynków, gdzie wystąpiło ognisko choroby. Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego nr 26/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. oznakowano  obszar zapowietrzony w promieniu 3 km i zagrożony w promieniu 10 km od ogniska choroby.

Potwierdzenie wystąpienia wirusa ptasiej grypy na fermie służby weterynaryjne otrzymały w niedzielę. Już w poniedziałek zlikwidowano ognisko choroby. Całe wybite stado zostało przekazane do zakładu utylizacyjnego.

Odpowiednie służby weterynaryjne kontrolują gospodarstwa i analizują stopień zagrożenia. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu  na terenie Gminy Parzęczew o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstwa.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego:

 1. na obszarze zapowietrzonym, zakazuje się:
 • wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do  rozpoczęcia  nieśności,  jaj  wylęgowych  oraz  konsumpcyjnych  bez  zgody  właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.
 1. na obszarze zagrożonym nakazuje się:
 • utrzymywanie drobiu  lub  innych  ptaków  w odosobnieniu,  w kurnikach  lub  innych  zamkniętych  obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych  ptaków,  ich  mięsa,  paszy,  ściółki  lub  nawozów  naturalnych  oraz  innych  przedmiotów  lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków  bezpieczeństwa  biologicznego  przez  osoby  wchodzące  do  gospodarstwa  lub  z niego
 • wychodzące, w celu  wykluczenia  rozprzestrzeniania  się  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  oraz  wyłożenie
 • mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.
 1. na obszarze zagrożonym zakazuje się:
 • wprowadzania i wyprowadzania  z gospodarstwa  gdzie  jest  utrzymywany  drób,  drobiu  lub  innych  ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do  rozpoczęcia  nieśności,  jaj  wylęgowych  oraz  konsumpcyjnych  bez  zgody  właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.

Rozporządzenie Nr 26-2021 WŁ – dot. ptasiej grypy w m. Parzęczew – 16.12.2021 r.

Back to top