Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Opłaty za świadectwo pochodzenia oraz znakowanie zwierząt gospodarskich.

W związku z uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 21 grudnia 2001r. przypomina się rolnikom o obowiązku uzyskania świadectwa miejsca pochodzenia oraz oznakowania zwierząt gospodarskich wprowadzanych do obrotu.

Odpłatność za wydanie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt wynosi :

– 2 zł. za świadectwo na 1 sztukę,
– 4 zł za świadectwo na więcej niż jedną sztukę.

Odpłatność za znakowanie zwierząt wynosi :

– bydło – 3 zł / szt,
– owce i kozy – 2 zł / szt,
– trzoda chlewna – 1 zł / szt.

Back to top