Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Orła na nowo

Zakończyły się prace przy inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu przylegającego do strażnicy OSP w Orłej. W rezultacie obok placu zabaw i siłowni plenerowej stanęła drewniana wiata pełniąca funkcję sceny, wyznaczone i utwardzone zostały miejsc parkingowe, posadzono nowe rośliny, a cały teren został ogrodzony. Powstało ogólnodostępne miejsce rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Orła oraz wszystkich mieszkańców gminy. Prace realizowane były w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Orła – etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach „Realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętej Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Wartość wykonanych prac to 354 176,94 zł. Inwestycja realizowana była przez Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie.

Gmina z własnych środków przebudowała pomnik ku czci poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy. Wygląd i ułożenie obelisku zostały dostosowane do nowego układu przestrzennego. 14 września na terenie zmodernizowanego obiektu odbędą się uroczyste obchody 80. Rocznicy Bitwy nad Bzurą. Dzięki wykonanym pracom zyskają one nową oprawę. Na nowo wybudowanej scenie wystąpi Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Zapraszamy wszystkich od udziału w uroczystościach.

Back to top