Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Fundacja 'Prym” przyznała stypendia

W piątek, 30 sierpnia odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów w ramach Lokalnego Funduszu Stypendialnego utworzonego i prowadzonego przez Fundację Rozwoju Gmin „PRYM”. Fundusz powstał po to by wspierać wybitnie uzdolnione dzieci i młodzież z terenu gmin należących do Fundacji. Po raz pierwszy stypendia przyznano w 2018 r., Zarząd Fundacji w której skład wchodzą włodarze gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice, Zgierz wybrał wówczas 11 stypendystów, wśród których byli uczniowie, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki na olimpiadach i konkursach naukowych, wybitni sportowcy odnoszący sukcesy na turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz artystyczne dusze wyróżnione podczas ogólnopolskich konkursów recytatorskich i przeglądów piosenek.

Podczas tegorocznej edycji Lokalnego Funduszu Stypendialnego do Fundacji wpłynęło 18 wniosków. Zarząd przyznał stypendia 15 zdolnym, młodym osobom. Wśród nich aż 6 osób to uczniowie lub absolwenci Szkoły Podstawowej w Parzęczewie. Wśród laureatów znaleźli się: Dobrosława Pawlak, Bartosz Mazurkiewicz, Zuzanna Michałowska, Justyna Pawlak, Klaudia Dąbek oraz Katarzyna Sokolnicka. Każda z tych osób osiągnęła bardzo wysokie wyniki nauczania, zdobywała nagrody na konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz  angażowała się społecznie zarówno w murach szkoły jaki i poza nimi. Podczas uroczystości Bartosz Mazurkiewicz zaprezentował skonstruowanego przez siebie robota, do którego napisał oprogramowanie i stworzył aplikację na telefon do sterowania nim. Do zaprezentowanych osiągnięć z pewnością przyczynił się talent i zaangażowanie tych młodych osób, ale warto podkreślić też wpływ szkoły i ich nauczycieli. Szkoła Podstawowa w Parzęczewie oferuje swoim uczniom nieprzeciętne warunki do nauki, czego rezultatem są bardzo wysokie wyniki egzaminów kończących poszczególne etapy nauki oraz wyróżnienia zdobywane przez uczniów. Również zaangażowanie nauczycieli w rozwój ich uczniów bezpośrednio przekłada się na te osiągnięcia.

Gratulujemy wszystkim stypendystom tego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.

Back to top